Om

Onsdagskonserter i Stokka kirke er en konsertserie som drives av Stokka menighet og
Ole Karsten Sundlisæter (initiativtaker og kunstnerisk leder).

Formålet med konsertserien er å være en pådriver for nyskaping og å inspirere det lokale musikklivet til å fremføre nyskrevet musikk.

Konsertserien etterstreber
• høy kunstnerisk kvalitet.
• blandet og variert program av ny og eldre musikk.
• minst ett samtidsverk på hver konsert.
• minst ett større kirkemusikalsk verk for kor, solister og orkester hvert semester.
• å stimulere lokale musikere, kor og ensembler til å øve inn nyere musikk.
• å stimulere til nyskapning ved bl.a. framføring av bestillingsverk.
• å være en arena for improvisasjon, utprøving og ”lek”.
• å bygge bro mellom kunstmusikken og tradisjonell kirkemusikk.
• å henvende seg til et bredt publikum, deriblant til barn og unge.
• å være en døråpner for samtidsuttrykkene i kirken.

Konsertserien er støttet av Stavanger kommune og Stavanger kirkelige fellesråd.