GOSPEL INFO HISTORIE

Gospel musikken har røtter flere tusen år tilbake i tid. Og den kommer fra den afroamerikanske kulturen. Salmer og sanger i regionen ble fremført med bare sang som tekst og som rytme ved å bruke kroppsdeler. Det finnes flere typer gospel, og den varierer en del fra kultur til kultur. Så det er ingen direkte fasit over hva som er Gospel musikk. Gospelmusikk direkte oversatt fra engelsk betyr evangelisk sang.

Svart gospel

Noe av den tidligere gospelen som kom ble fort benevnt som svart gospel siden det veldig ofte var mørkhudede personer som var med og sang denne musikken. Det ble en populær musikkstil blant afroamerikanske i Amerika fra omtrent midten av trettiårene. Foregangspersoner som blir nevnt i historien er Thomas A. Dorsey og Mahalia Jackson.  De turnerte sammen med stor suksess og la grunnlaget for en musikkstil som etter hvert fikk mye kommersiell og kulturell betydning.

Det startet i små menigheter, men spredte seg ganske raskt til de større menighetene. De små var for eksempel pinsemenigheter som hadde folk fra nedre del av rangstigen i samfunnet. Samlingene deres ga ofte scener med åndelige transetilstander som tungetale og liknende. Alle følelsene som ligger i gospelens musikk passet perfekt inn i disse menighetenes bevegelser om personlig vekkelse og så videre.

Rask spredning

De store baptistmenighetene hvor det fantes mange afroamerikanere tok opp musikken ganske raskt. Dette ble mye deres stil siden de allerede var holdt utenfor alt med, eller i hvert fall det meste som hadde med populære ting å gjøre som film og musikk og mange andre kulturer saker som pågikk på den tiden. Det var store raseskiller i USA på den tiden.  Disse menighetene ble de mørkhudedes møteplass.

Et spesielt tilfelle med unntak for adgang inn i den vestlige verdens musikk var den hvite banjospilleren Polk Miller. Han spilte og turnerte med svarte medspillere i over ti år rundt århundre skiftet. Men det skjedde jo at de måtte ha politibeskyttelse på enkelte spillejobber. Old South Quartette med James L. Stamper var mest kjent av dem.

Lang karrierer

Mahalia Jackson er en av historiens mest kjent gospel stjerner. Hun hadde en stor posisjon innen gospelmusikken i rundt 25 år – frem til hun gikk bort på begynnelsen av 70 tallet. Hun solgte millioner av plater – noe også i Norge. Hun har vært i Norge og gitt flere konserter i sin karriere. En av låtene som har gjort henne meget berømt er hennes innspilling av «Silent night» eller Glade Jul som den heter på norsk.

Fremskrittene i gospelen var at den gikk fra å være ren a cappella – altså sang uten instrumenter – Men etter hvert kom først piano med for å akkompagnere og etter hvert også trommer, bass og gitar og mange andre rytmeinstrumenter.

Gospelen var bygd opp som oftest rundt en seksten takters form som grunnfigur. Og mye av musikken kunne dra retningslinjer over til bluesen – men det var klare skiller på mange områder. Det finnes mange nyanser innen gospel også så å utdype alle de her blir veldig vanskelig. Men det er så mye fint å lytte til fra gammel gospel også så jeg anbefaler at du gjør et søk eller flere og lytter litt. Gammel salmesang fra metodistene og gamle spirituals var store inspirasjonskilder for gospelkomponistene.