Musikk i hverdagen

Jeg er nok som de fleste andre når det gjelder musikk. Jeg tenker da på hvordan musikken kan påvirke meg. Men det er med musikk som så mye annet, interesse og smak varierer fra person til person. Men det er uansett noen fellesnevnere, og da kanskje spesielt hvordan musikken påvirker både humør og sinn. Valg av musikk i ulike situasjoner, kan være en artig studie enten for deg selv eller opp mot andre. Musikken har utviklet seg opp gjennom uminnelige tider, all musikk har sin historie og bakgrunn.

Musikk fra morgen til kveld

Veldig mange av oss er det vi kan betegne, som avhengige av musikk. For en del er det nesten ubevisst, man slår rett og slett på radioen ganske umiddelbart etter at vi står opp.

Det er nødvendigvis ikke bare musikken som man søker, men også nyheter, værmeldinger også videre. For meg er det å lytte på radio, sammen med frokosten en god start på dagen. Hvilken type musikk som blir servert, kan i noen tilfeller påvirke meg resten av dagen.

Ungdom

De yngre liker gjerne å lytte på musikk, via mobiltelefon. Mens vi litt eldre gjerne slår på radioen i bilen, hvor musikk, vær og trafikkmeldinger ofte er det som preger innholdet.

Noen av oss har også muligheten til å lytte på musikk, når vi er på arbeid også. Men hva gjør dette med arbeidsinnsatsen? Det kan sikkert variere fra person til person, og ikke minst type arbeid og type musikk.

Barn og eldre

Jeg vil påstå at for disse to gruppene, er musikken enda mer viktig enn for resten av befolkningen. Vi vet at alle barnehager og barneskoler, har musikk som en viktig del av det pedagogiske opplegget. Det er en grunn til at det er slik, og det er ikke tvil om at barna har utbytte av det.

De av barna som har ekstra stor interesse av musikk, spiller ofte i korps, kor eller andre aktiviteter knyttet til sang og musikk. Kulturskolene i kommunene, har ofte et bredt tilbud.

En venn for de ensomme

For en del eldre, kan musikken rett og slett fungere som noe sosialt. Jeg tenker ikke på dans, men at de finner selskap i å lytte på musikk. Det er som kjent en del eldre som er enslige, og musikken kan ofte være en glede og humørspreder i hverdagen deres. Sang- og musikkaktiviteter på aldershjem, er ofte populært.

Idrettsutøvere

En del av våre mest kjente og profilerte idrettsutøvere, lytter gjerne til musikk som en del av oppladingen før konkurranser. De har nok alle sammen forskjellige musikkvalg, men det er ofte musikk som de har et forhold til og som betyr mye for dem.

Musikk under trening, er også populært. Men husk på sikkerheten, tenker da på syklister og løpere. Med ørepropper er det ikke lett å få med seg, hva som skjer rundt deg i trafikken. Men om treningen skjer på gang- og sykkelvei, er det langt mer sikkert. En treningsøkt, kan ofte oppleves kortere med god musikk på øret.