Musikk i skolen

Norsk skole har lange og gode tradisjoner, når det kommer til sang & musikk. Jeg kan selv huske musikktimene på skolen, og jeg kan vel ikke akkurat si at jeg mestret blokkfløyta veldig godt. Men min erfaring fra skolen og musikk, var at jentene var langt mer ivrige og flinke enn oss gutta. Kanskje med ett unntak, nemlig gitarspilling. Gutta fremhevet seg her, uvisst av hvilken årsak. Men sang og blokkfløyte, ja der var jentene langt foran de fleste av oss gutta.

Ikke noen endringer i læreplanen

Etter at den overordnede delen av læreplanen, ble endret i fjor så fryktet man at musikk og sang skulle tones ned eller fjernes. Men dette er nå for lengst avklart, og kunnskapsministeren kan love at det ikke vil bli noen endringer på dette feltet.

De sakene som kom frem i media, medfører ikke riktighet kunne ministeren trøste sang – og musikkglade elever og lærere med. Det at det verserte rykter om at sang og musikk skulle fjernes, var altså ikke korrekt.

Like mange timer som før

Engasjement, utforskertrang og skaperglede. Dette er hvordan man omtaler verdiene i den overordnede delen av læreplanen, som vi finner i et eget kapittel i læreplanverket. Videre slår den fast at elevene skal ha et stort og variert spekter i opplæringen når det kommer til kulturuttrykk.

Det er stor frihet for hver enkelt skole og hver enkelt lærer, hvordan man legger opp undervisningen. Det finnes ikke noe detaljert beskrivelse av undervisningsopplegg eller innhold, i denne delen av læreplanen. Men timetallet for elevene, er det samme som før innen musikkfaget.

Ministeren sier at sang og musikk, er noe som bidrar til  at elevene får gode opplevelser som innvirker på deres evne til å utforske, økt skapertrang samt og øke sin identitetsutvikling.

Skolens sangdag

Musikk i skolen, er en forening som jobber for å fremme sang & musikk i norsk skole. De arrangerer årlig «Skolens sangdag» Dette er et arrangement som har blitt svært populært, siste års sangdag ble kanskje den største suksessen for dem noen sinne.

Alle landets skoler inviteres til å være med. På denne dag skal det synges over det ganske land, med både elever og lærere.

I år ble det spesialskrevet en låt til denne dagen, den heter « Vi står sammen» og den har virkelig slått godt an. Den kan lastes ned fra YouTube eller på hjemmesiden til Musikk i skolen.

Foreningen jobber bredt når det gjelder å bringe mer sang og musikk inn i klasserommene, de jobber nasjonalt og også med kursing av lærere.

Oslo-Filharmonien

Under årets sangdag, var det et samarbeid med selveste Oslo-Filharmonien. Cirka 1000 skolelever var samlet i Oslo konserthus, hvor «Vi står sammen» ble fremført. Dette var en ganske spesiell opplevelse, og konserten ble fulgt av mange skoler rundt i landet. Det var også live-streaming av arrangementet.

Alle skoler har sitt eget opplegg og program denne dagen, hvor selvfølgelig sangen skal stå i fokus. Jeg tror slike arrangement er veldig bra, det setter søkelys og fokus på en viktig del av den norske kulturen inn i skolehverdagen.

Jeg håper dette er et arrangement som vil bli videreført i mange år fremover.