Sanger i motstandsarbeid

Vi skal flytte oss langt vekk fra det vi tidligere har skrevet om, når det kommer til sang & musikk. Det at vi har en spennende og dramatisk historie, fra den 2.Verdenskrig er jo noe alle kjenner til. Men det med at sanger faktisk var en viktig del motstandsarbeidet, det er det kanskje ikke alle som kjenner til. Sang kan brukes til så mangt, det har vi sett andre eksempler på opp gjennom årene. Men la oss se litt på vår egen, og egentlig ganske nære historie. For selv om sang & musikk mest er forbundet med glede og fest, så er det også situasjoner som er langt mer alvorlige hvor sangen kan komme til nytte.

Sanger i motstandsarbeid

Sang og tekster hadde stor betydning

Blant annet i nazistenes fangeleirer, var sang strengt forbudt – men det betydde ikke at det ikke ble sunget- Det sies at det visstnok ble sunget ganske så mye, og at tekstene var alt annet en nazi vennlige – noe som kanskje sier seg selv.

Milorg hadde egne sangkonkurranser

Milorg eller kanskje bedre kjent som «Gutta på skauen» hadde mye sang i sine rekker, de arrangerte blant annet egne sangkonkurranser. Dette er sanger som har blitt sunget også etter krigen, men de fleste av dem er nok ganske så ukjente for de som ikke var i Milorg.

Banale og uskyldige tekster

For oss som ikke opplevde krigsårene, kan mange av teksten virke banale og uskyldige. Men dette er ikke det riktige bildet, for tekstene hadde sine klare budskap til økt motstand og ikke minst det å nedverdige nazistene – som hadde nulltoleranse for denne type musikk.De som deltok i denne type aktivitet, risikerte svært mye om de ble oppdaget eller at det kom frem hva de drev med. Men det var jo slik det var under krigen, og ytringsfrihet var i aller høyeste grad et fremmedord.

Humorens kraft

Var det noen som tyskerene hadde stor respekt for, så var det bruk av humor. Sangene inneholdt ofte humor, som tyskerene så på som truende og ikke minst provoserende.Ikke bare når det kom til musikk, men også i vanlige samtaler ute i byen, butikken, kontoret eller på fabrikken. Man skulle med andre ord være veldig forsiktig, med hva man sa og ikke minst hvem man snakket med.

Trykket sangtekster

Et lite og så klart illegalt trykkeri, tok jobben med å trykke opp sangtekster som de mange cellene til Milorg fikk utdelt. Det var store forskjeller på kvaliteten, både med tanke på tekst og melodi – men her var det budskapet som var det viktigste.Innholdet i tekstene til Milorg, gikk i hovedsak på kampvilje og tanken om at Norge skulle komme vinnende ut av krigen. Det var også mye innslag av sinne i tekstene, som kanskje ikke var så unaturlig – sinne over okkupasjonsmakten Tyskland.

kampvilje

Våpenstaben

Dette var navnet på en motstandsgruppe som var lokalisert til Nordmarka, leder for denne gruppen var Finn Ramsøy. Også den gruppen var aktiv med sangene sine, og de lagde blant annet en egen «Sleppsang» der oppe i Styggelia i hjertet av Nordmarka utenfor Oslo.Et «Slepp» var når de allierte droppet våpen og andre forsyninger fra fly, noe som var til stor hjelp for motstandsbevegelsen under store deler av krigen.